Velkommen til 3. / 4. afdeling af DM CLASSIC på Dall banen

Velkommen til 3. / 4. afdeling af DM CLASSIC på Dall banen

v./ Aalborg motor klub – ALMK

 

I år er der pga. CORONA særlige regler:

For at kunne afvikle et stævne, som er sundhedsmæssigt forsvarligt og sikkert for

alle deltagere, er det meget vigtigt, at alle kørere og medhjælpere læser dette

program igennem, og efterlever de retningslinjer som er beskrevet heri.

På grund af Corona-situationen er der adskillige ”nye” retningslinjer, som skal

overholdes. Det er ALLES ansvar, og vi må hjælpes ad.

Generelle retningslinjer som skal respekteres og

efterkommes af alle kørere og hjælpere:

Hold afstand til andre, og hav fokus på god håndhygiejne. Brug håndsprit!

Corona-vagtens anvisninger skal efterkommes. Hvis disse ikke efterkommes

kan man risikere bortvisning fra området – dette gælder både kørere og

hjælpere.

Pitbikes, scootere og lignende køretøjer må IKKE bruges i ryttergårdene.

ALLE kørere og medhjælpere skal bære de armbånd, som udleveres ved

tilmelding.

Der må kun parkeres i den zone, som er tildelt den klasse, man er tilmeldt i.

Det påhviler køreren og hjælperne selv at holde sig orienteret om

Sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer omkring forholdsregler til

imødegåelse af smittespredning af Covid-19, forsamlingsforbuddet samt øvrig

lovgivning omkring Covid-19 og efterleve reglerne herom.(se opslag i program)

Der skal parkeres så hensynsfuldt som muligt i parkeringszonerne. Sørg for at

der er plads til alle

Når en kører ikke er på vej til ventezonen, i gang med et heat eller på vej ud

fra et heat, så skal han/hun opholde sig i opholdszonen for den klasse,

han/hun er tilmeldt. Dette for at undgå sammenblanding af grupperne .

Det er ikke tilladt at gå ind i opholdszoner for klasser, som man ikke er

tilmeldt i.

Hvis du oplever symptomer på Corona-virus / Covid-19 skal du straks forlade

området og ikke udsætte andre for smittefare.

Hvis du bliver testet positiv for Covid-19 umiddelbart efter, at du har deltaget i

vores arrangement, bedes du henvende dig til myndighedernes Corona-hotline og

og til formanden for ALMK : Morten Christiansen på mail formand@almk.dk

så andre deltagere kan advares, og der kan startes smitteopsporing.

 

Generelle praktiske oplysninger:

 • Der er strøm tilgængelig fra fredag eftermiddag kl. 16:00

 • Der vil være åbent for takeaway mad i cafeteriet lørdag 11:00 – 15:30

 • Det er muligt at overnatte fra fredag til lørdag. Indkørsel til campen åbner fredag kl. 16:00

 • Der er IKKE mulighed for omklædning eller bad i klubhuset under/efter stævnet.

 • Tilmelding : Se tidsrum som fremgår af tidsplanen. Hold venligst god afstand til hinanden

 • Instruktion samt præmie overrækkelse finder sted i midten af de til opholds zoner (se kort)

 • Resultater slås op på tavler i den respektive zone, henholdsvis på klubhus og på tavle ved grillhytten

 • Miljømåtter SKAL bruges i ryttergården.

 • Hunde skal føres i snor.

 • Tag venligst dit affald med hjem. Eller put det i de opstillede affaldscontainere (meget gerne i lukkede poser). Tak for hjælpen!

 • Kørsel fra motorvejsfrakørsel 29 Svenstrup, foregår via Svenstrup ( Se kort) Broen på Bonderupvej er spærret, grundet vedligehold.

dall 2020

Når du ankommer til Dall banen:

Området er delt i to ryttergårde, hvor der er mulighed for at se cross i begge zoner når man ikke selv kører

 • Klasserne Classic -66/66+ – A cykler-250cc 2&4 Takt –  TS 125 cc  –  TS -50/50+ parkerer i orange zone

 • Klasserne EVO 125cc – EVO og Super Evo -50/50+ parkerer i blå zone

Hvis man er tilmeldt i 2 klasser går man efter klassen til sin nyeste maskine.

 

Almk Ryttergård

 

Vi ønsker alle en god dag.

Aalborg motor klub og Dansk Classic Cross

Det er os der oser af god stemning.

Share the Post:

Andre Nyheder

DCC Update

Dansk Classic Cross (DCC), tager for alvor fat på sæson 2024, når 1-2 afd. af DM Classic løber af stablen

Read More