Referat fra General Forsamlingen 2016

DCC’s årlige general forsamling var i år henlagt til Restaurant ”Hos Anne Marie” i Randers SV. Der mødte ca. 50 DCC’er op til en hyggelig fredag aftenen i fine omgivelser.

Efter en omgang lækker dansk bøf med kartofler, indledte formanden mødet med at udpege Poul Erik Sørensen som ordstyrer. Et sikkert valg der er garant for god ro og orden 🙂

Formandens beretning afslørede en sund økonomi, flotte placeringer igennem året og alt i alt en velfungerende forening under DMU. Det er jo også oplevelsen vi får når vi mødes. Det er hyggeligt at køre Classic Cross i DCC.

Else Sørensen gennemgik uden slinger i valsen regnskabet for 2016, og det blev efterfølgende enstemmigt godkendt uden bemærkninger. Dejligt at der er styr på økonomien.

Der var indkommet fire forslag fra medlemmerne:

  1. forslag var en mindre omskrivning af vedtægterne så der fremover kræves personlig fremlæggelse af indsendte forslag til Generalforsamlingen – forslaget blev vedtaget

  2. forslag gik på omlægge afviklingen af Classic klasserne – forslaget videre bearbejdes i bestyrelsen og afgøres inden 1. december

  3. forslag gik på at reducere heatlængden for twin shock klasserne til 15 min. istedet for nuværende 20 min. – Per Sadolin Pedersen kontaktede efter Generalforsamlingens afslutning telefonisk samtlige TS kører og fik tilslutning til at bibeholde 20 min. heat længde for begge TS klasserne. Der var kun 3 kører der ønskede 15. min – så forslaget bliver dermed ikke vedtaget

  4. forslag var ligeledes et forslag til omlægning af strukturen i Classic klasserne – forslaget videre bearbejdes i bestyrelsen og afgøres inden 1. december.

Der var ligeledes valg af nye bestyrelsesmedlemmer. På valg var næstformanden, Per Sadolin Pedersen der blev genvalgt, Henning Andersen der blev genvalgt, Åge Nickelsen der blev genvalgt og undertegnede Torben Sadolin Pedersen der ikke ønskede genvalg. Istedet blev Søren Østergaard indvalgt i bestyrelsen.

Søren Østergaard er 43 år og kommer fra Ans. Vi finder ham normalt i Twin Shock -50 på Maico 490, men sidste år dukkede han også op på BSA i klassen -50 Classic, så Søren er en god repræsentant for såvel de gamle som de nyere cykler. Velkommen i bestyrelsen og tak for dit tilsagn om at gøre det muligt for os andre at køre classic cross igen i 2017.

profil-billede-cut   soeren-paa-bsa soeren-paa-maicoen

Martin Pedersen blev genvalgt til bestyrelsessuppleant, og revisorerne Olav Birkemose og Ebbe Jørgensen tager endnu en tørn i 2017 ligesom Niels Juel Rasmussen atter påtager sig revisor suppleant hvervet for 2017.

Generalforsmalingen blev rundet af med en snak om diverse. Det fulde referat er rundsendt via email, men kan også læses her

referat-fra-generalforsamlingen-i-dcc-2016

 

 

 

 

 

 

Share the Post:

Andre Nyheder

DCC Update

Dansk Classic Cross (DCC), tager for alvor fat på sæson 2024, når 1-2 afd. af DM Classic løber af stablen

Read More