Opdateret: 23/04. Info fra DMU ang. forholdsregler for Corona Virus

21/04-20

KONTROLLERET ÅBNING AF TRÆNING 21. APRIL 2020

 

Siden den 12. marts hvor alle aktiviteter blev nedlukket ud fra et forsigtighedsprincip for at begrænse smitten, kan det nu konstateres, at det også har virket efter hensigten.

På baggrund af seneste information og anbefalinger fra DIF og myndighederne vil DMU igangsætte en kontrolleret genåbning af vores aktiviteter fra og med 21. april 2020.

Det forudsættes, at myndighedernes generelle anbefaling om at holde afstand, begrænse den fysiske kontakt mest muligt og sikre god hygiejne overholdes. Ligesom det gælder, at personer med symptomer på sygdom, helbredsmæssige svækkelser eller høj alder ikke bør deltage. Og sidst men ikke mindst er det vigtigt, at vi alle bruger den sunde fornuft og sikrer den generelle sundhed.

Den enkelte aktive og klub er ansvarlig for at nedenstående anbefalinger overholdes og beskrives ud fra, hvordan den enkelte klub kan administrere anbefalingerne. Men det skal også nævnes, at der kan være lokale fortolkninger, som kan medføre ændringer i DMU’s anbefalinger og det er klubbens ansvar at overholde eventuelle lokale fortolkninger. Det er ligeledes op til den enkelte klub, hvilken dato I åbner, da vi er velvidende om den udfordring, det bliver at koordinere åbningen.

Klubberne skal inden åbning forberede følgende punkter:
Klubhuse og faciliteter
 • Der er ikke adgang til området for personer som ikke er involveret i afviklingen af træningen. I bedes opsætte skilte om ”Adgang Forbudt for Uvedkommende” (kan hentes her i A3og A4 størrelse)
 • Klubhuse, omklædningsrum, samlingssteder mv. holdes fortsat lukkede, så det alene er den udendørsaktivitet, der udøves, og at medlemmerne efter endt aktivitet tager hjem
 • Omklædning foregår i bilerne (der vil være adgang til toilet og håndvask)
 • Redskaber, faste installationer, flag, remedier o. lign. bør ikke anvendes af flere deltagere.
Ryttergård og tilmelding
 • Ryttergården skal indrettes således, at det sikres, at der er 5-8 meter mellem de enkelte biler. Det anbefales, at der opmærkes båse til bilerne, som vil gøre det nemmere for alle.
 • Tilmeldingen foregår udendørs og der skal opmærkes med nødvendig afstand mellem alle (2 meter)
 • Der skal være mulighed for afspritning af hænder
 • Tilmelding med Mobile Pay eller anden kontaktløs betaling (kontanter skal undgås)
Antal hjælpere
 • For hver aktiv kører må der kun være en ekstra person med.
Træningen
 • Der skal være 2 Træningsledere til hver træning. Begge skal bære en fluorescerende vest (og gerne med tekst ”Træningsleder”). Den ene står for træningen som normalt og den anden træningsleder (Corona vagt) er ansvarlig for, at alle overholder de forskellige punkter og specielt, at der hele tiden holdes god afstand mellem alle og at man ikke samles i en flok.
 • Små kørere må kun hjælpes med deres sikkerhedsudstyr af ege pårørende. Det er kun træningslederen, der må tilse og hjælpe med sikkerhedsudstyret blandt flere kørere.
 • Gennemføres som normalt, dog med en begrænsning på antal på banen ad gangen på følgende:
 • Motocross: 10 aktive
 • Speedway: 4 aktive
 • Mini RR: 10 aktive
 • Trial: 10 aktive
 • Enduro: 10 aktive
 • Ryttergården anvendes alene med henblik på at klargøre egne aktiviteter, og det er ikke tilladt at gruppere sig med andre aktive, så der er tale om en ”forsamling”.
 • Maksimalt antal aktive i ryttergården:
 • Motocross: 30 aktive – under forudsætningat afstanden som angivet ovenfor kan overholdes. Ellers skal klubben justere til det antal der er plads til i Ryttergården.
 • Speedway: 16 aktive (som der er plads til i Ryttergården under tag)
 • Mini RR: 16 aktive
 • Trial: 20 aktive
 • Enduro: 20 aktive
 • Klubberne er ansvarlige for at etablere et system for tilmeldingen til træning for at sikre ovenstående overholdes og undgå overlap af fysisk fremmøde på klubbens arealer, der overstiger det tilladte antal deltagere.

Se evt. DMU-sport: Kontrolleret åbning

COVID 19 Plakat forholdsregler

———————————————————————————————————–

01-04-20

Nyt om corona fra DMU & skærpelser fra SVEMO 31.03.2020

Statsministerens seneste pressemøde d. 30.03 har vakt håb hos mange med budskabet om, at det går den rigtige vej i Danmark og at en langsom genåbning af landet ligger i horisonten.

Både DMU og DIF fastholder derfor den klare anbefaling, at alle fortsat skal efterleve i myndighedernes anbefalinger, råd og restriktioner. Heriblandt naturligvis også, at holde idrætsaktiviteter lukket både indendørs og udendørs.

DMU fastholder vi også den klare opfordring til ikke at køre i udlandet. Vi har i dag således også modtaget information fra SVEMO, om de nye svenske tiltag mod corona. Svenske kørere og deres pårørende må kun køre i lokalområdet nær deres bopæl. Ligeledes opfodres de svenske kørere til at blive i Sverige, ligesom udenlandske kørere nu bliver bedt om ikke komme til landet. Hvis de svenske klubber tillader udenlandske kørere på deres baner, kan dette medføre nedlukning af klubben fra SVEMO.

Læs SVEMO’s udmelding her: Förbud för förare från Danmark och övriga länder att delta i verksamhet i Sverige

De næste par uger bliver helt afgørende i Danmark, og hvis smittetallene fortsat er stabile om to uger, vil regeringen begynde gradvist at åbne for samfundet efter påske. Derfor er det vigtigt, at også vi i motorsporten giver vores bidrag til, at vi forhåbentlig snart kan genåbne samfundet.

Vi ved endnu ikke, hvornår vi kan genoptage vores aktiviteter, men vi vil løbende følge udviklingen og komme med informationer, efterhånden som myndighedernes retningslinjer opdateres.

Læs også DIF’s pressemeddelelse her med deres Formand, Niels Nygaard, med budskabet til det danske idrætsforeningsliv om at holde fast i den midlertidige lukning.

 

 

Med venlig hilsen / Best Regards

 

Lukas Winther

Kommunikation og Marketingkoordinator

Danmarks Motor Union

—————————————————————————–

Information til MX-klubberne fra SK MX vedr. Coronasituationen

Kære MX-klubber

 31/3-20

På vegne af SK Motocross:

I øjeblikket er det en stor del af ens nyhedsstrøm, der handler om Coronavirus, og det gør denne mail også.

For en måneds tid siden troede vi, at det ville blive regnmængden, der udfordrede os dette forår. Det blev så ikke det eneste…

Vi vil gerne rose alle jer klubber for at stå fast på at holde lukket i disse dage. Det er ikke sjovt, og vi glæder os alle til, at det er overstået – men forhåbentlig varer det ikke så længe, hvis vi alle følger anbefalingerne.

 Vi følger regeringens og DIFs retningslinjer, og følger udviklingen tæt. Denne er bestemmende for, hvornår vores sæson kan komme i gang.

Når vi får lov at åbne for træning igen, skal der gå minimum 2-3 uger, før vi kan afholde løb. Kørerne skal have tid til at træne inden løbene, ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt.

Lige nu håber vi på, at tingene begynder at åbne op igen efter Påske, og at vi derfor vil kunne køre løb fra begyndelsen af maj. Men vi kan ikke vide det, og det kan risikere at blive udsat yderligere, hvis nedlukningen fortsætter længere end til d. 13. april.

Vi afventer en kommende udmelding fra regeringen, og tager stilling ud fra det. Så snart vi kan, melder vi information ud til jer.

Lige nu må vi væbne os med tålmodighed, og bede vores kørere om at holde sig hjemme, hvor de i øvrigt kan bruge tiden på at gøre maskinen klar til, at de forhåbentlig snart kan komme ud at køre.

Det er et fælles ansvar, at vi kommer godt igennem denne ekstraordinære situation, og det vil vi gerne kvittere for, at I bakker op om.

Vi glæder os til, at vi ses igen ude på banerne.

 

De bedste hilsner

SK Motocross

——————————————————————————————————

24/3-20

Nyt om corona-situationen fra DMU

 

Der kommer løbende nye tiltag for at stoppe spredningen af coronasmitte fra politikere i Danmark, de enkelte lande omkring os og fra EU. Og indtil videre bliver tiltagene kun strammere i et forsøg på at knække den fortsat stejlt voksende kurve af smittede mange steder i Europa.

 

Herhjemme har vi set mange indskrænkninger, men ikke lige så slemme som i andre lande, hvor der er forbud mod at færdes frit i det offentlige rum. Men denne frihed kan hurtigt forsvinde for alle, hvis blot en lille del ikke udviser samfundssind og begrænser deres aktiviteter omkring hinanden.

 

Senest har vi set det med forbud mod at samle sig på offentlige steder, hvor politiet er blevet nødt til at varsle med bøder. Men også i sportens verden ser vi nu offentlighedens forargelser over folk, der trodser myndighedernes anbefalinger for at fortsætte deres aktiviteter.

 

Bl.a. Politikken, B.T. og TV2 har berettet om de mange danske golfspillere, der stadig udøver sporten. Det har ikke overraskende bragt sporten i et uheldigt og meget negativt søgelys.

 

Corona-situationen er meget alvorlig, og det er holdningen hos DMU, såvel som hos politikkerne og den danske befolkning. Hvis vi ikke udviser samfundssind, kan det have flere store konsekvenser, også for motorsporten, og det kan ikke bare betyde flere personlige indskrænkninger fra politisk side. Vores elskede sport kan også blive stemplet af både offentligheden og medierne, hvis vi ikke begrænser vores aktiviteter.

 

DMU opfordrer forsat på det kraftigste, at man som kører bør begrænse sine aktiviteter og overholde myndighedernes anbefalinger. Det vil også sige, at vi kraftigt fraråder, at man samles til træning både i Danmark samt vores nabolande, hvor der desværre ikke er samme restriktioner som i Danmark endnu.

 

Dette er ikke kun for at begrænse smitten. Det er også meget problematisk, hvis man som motorsportsudøver, ved f.eks. et alvorligt styrt, lægger endnu mere pres på det danske sundhedsvæsen, der allerede har nedlagt megen af deres normale praksis for at frigøre ressourcer og personale til corona-indsatsen. Det overhængende skræmmescenarie er forsat at få italienske tilstande.

 

Vi ved, at rigtig mange af vores medlemmer overholder anbefalingerne, og til jer skal der lyde en kæmpe tak. Og vi håber, at alle vil tænke en ekstra gang over konsekvenserne, som det kan have for alle, hvis man alligevel overvejer at træne videre i disse dage.

 

Yderligere information om status på løbsarrangementer og træning følger snarest i lyset af regeringens seneste pressemøde d. 23.03.20, hvor de nuværende tiltag i Danmark er forlænget frem til 13. april. Der vil dog ikke blive afholdt DMU-aktiviteter i perioden frem til d. 13 april. Vi vil løbende komme med mere informationen, efterhånden som myndighederne opdaterer deres retningslinjer.

 

Husk; nu flere, der følger anbefalingerne, desto hurtigere kan vi komme ud at køre igen.

Se Præsidenten for FIM, Jorge Viegas, i denne video, hvor han taler til motorsportsudøvere om corona-situationen: https://www.facebook.com/FIMLive/videos/2737643402938275/

 

Med venlig hilsen / Best Regards

 

Lukas Winther

Kommunikation og Marketingkoordinator

Danmarks Motor Union

Mob.: (+45) 2968 6874

www.dmusport.dk

Share the Post:

Andre Nyheder

DCC Update

Dansk Classic Cross (DCC), tager for alvor fat på sæson 2024, når 1-2 afd. af DM Classic løber af stablen

Read More