DM 1 Kejserdalen FAM – Program og retningslinjer

Program er nederst på siden

 Velkommen til 1.& 2 afdeling af DM CLASSIC

I år er der pga. CORONA særlige regler:

For at kunne afvikle et stævne, som er sundhedsmæssigt forsvarligt og sikkert for

alle deltagere, er det meget vigtigt, at alle kørere og medhjælpere læser dette

program igennem, og efterlever de retningslinjer som er beskrevet heri.

På grund af Corona-situationen er der adskillige ”nye” retningslinjer, som skal overholdes.

Det er ALLES ansvar, og vi må hjælpes ad.

Generelle retningslinjer som skal respekteres og

efterkommes af alle kørere og hjælpere:

Hold afstand til andre, og hav fokus på god håndhygiejne. Brug håndsprit!

Corona-vagtens anvisninger skal efterkommes. Hvis disse ikke efterkommes

kan man risikere bortvisning fra området – dette gælder både kørere og hjælpere.

Pitbikes, scootere og lignende køretøjer må IKKE bruges i ryttergårdene.

ALLE kørere og medhjælpere skal bære de armbånd, som udleveres ved tilmelding.

Der må kun parkeres i den zone, som er tildelt af corona vagten.

Det påhviler køreren og hjælperne selv at holde sig orienteret om

Sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer omkring forholdsregler til

imødegåelse af smittespredning af Covid-19, forsamlingsforbuddet samt øvrig

lovgivning omkring Covid-19 og efterleve reglerne herom.(se opslag i program)

Der skal parkeres så hensynsfuldt som muligt i parkeringszonerne. Sørg for at der er plads til alle

Når en kører ikke er på vej til ventezonen, i gang med et heat eller på vej ud

fra et heat, så skal han/hun opholde sig i opholdszonen der er tildelt. Dette for at undgå sammenblanding af grupperne .

Det er ikke tilladt at gå ind i opholdszoner for klasser, som man ikke er tilmeldt i.

Hvis du oplever symptomer på Corona-virus / Covid-19 skal du straks forlade området og ikke udsætte andre for smittefare.

Hvis du bliver testet positiv for Covid-19 umiddelbart efter, at du har deltaget i

vores arrangement, bedes du henvende dig til myndighedernes Corona-hotline og

og til formanden for FAM : Jørgen Bitsch <jorgen.bitsch@gmail.com>;)

så andre deltagere kan advares, og der kan startes smitteopsporing.

Generelle praktiske oplysninger:

 Der er strøm tilgængelig.

 Det er muligt at overnatte fra fredag til lørdag. Indkørsel til parkeringszonerne åbner fredag kl 16

 Der er IKKE mulighed for bad i klubhuset under/efter stævnet.

 Tilmelding : Se tidsrum som fremgår af tidsplanen.

Instruktion finder sted lørdag 08.45. Det er kun den tilmeldte kører der må deltage, og man skal følge corona vagtens anvisninger

 Resultater slås op på tavler i den respektive zone.

     Miljømåtter SKAL bruges i ryttergården.

     Hunde skal føres i snor.

Tag venligst dit affald med hjem. Eller put det i de opstillede

affaldscontainere (meget gerne i lukkede poser). Tak for hjælpen!

Vi ønsker alle en god dag.

 

Frederiksborg Amts Motorklub og Dansk Classic Cross

 

Det er os der oser af god stemning.

————————————————————————————————————————

  Velkommen til Kejserdalen:

                                          DM Classic 1 & 2 afd

                                               15-08-2020

Tidsplan fredag:

Kl 18.30-

19.30 Tilmelding
Tidsplan Lørdag:
Kl. 07.30 – 08.30 Mødetid og tilmelding
Kl. 08.45 Instruktion
Træning
Kl. 09.00 Twin Shock 125 cc & EVO 125 cc 15 min.
Kl. 09.15 Classic 66+ & -66 (Pre 65 & Pre 74 & A  & 250 2T/4T & 50 cc Pre 82) 15 min.
Kl. 09.30 Twin Shock -50 & 50+ 15 min.
Kl. 09.45 EVO & Super EVO 50+ 15 min.
Kl. 10.00 EVO & Super EVO -50 15 min.
Start første runde
Kl. 10.30 1. Heat: Twin Shock 125 cc & EVO 125 cc 20 min + 1 omg
Kl. 11.05 2. Heat Classic 66+ & -66 (Pre 65 & Pre 74 & A  & 250 2T/4T & 50 cc Pre 82) 15 min + 1 omg
Kl. 11.30 3. Heat Twin Shock -50 & 50+ 20 min + 1 omg
Kl. 12.00 4. Heat EVO & Super EVO 50+ 20 min + 1 omg
Kl. 12.35 5. Heat EVO & Super EVO -50 20 min + 1 omg
PAUSE
Start anden runde
Kl. 14.00 6. Heat: Twin Shock 125 cc & EVO 125 cc 20 min + 1 omg
Kl. 14.35 7. Heat Classic 66+ & -66 (Pre 65 & Pre 74 & A  & 250 2T/4T & 50 cc Pre 82) 15 min + 1 omg
Kl. 15.00 8. Heat Twin Shock -50 & 50+ 20 min + 1 omg
Kl. 15.35 9. Heat EVO & Super EVO 50+ 20 min + 1 omg
Kl. 16.10 10. Heat EVO & Super EVO -50 20 min + 1 omg
Præmieoverrækkelse ca. kl.17.00

 

Evt. spørgsmål  på tlf: 20491064 eller mail fam.vad@hotmail.com

Adresse på banen: Frederiksborg Amt Motorklub (FAM) Humlebækvej 64b Fredensborg

Der er åben til indkørsel på parkerings område, fredag  fra kl 16.00

Der følger en nærmere info vedr. corona forholdsregler, hold venligst øje på FB og  classiccross.dk

Det er os der oser af god stemning!!!!

Dansk Classic Cross

Share the Post:

Andre Nyheder

DCC Update

Dansk Classic Cross (DCC), tager for alvor fat på sæson 2024, når 1-2 afd. af DM Classic løber af stablen

Read More