Deltagelse i udenlandskeløb

Til orientering

Der er efterhånden ret mange udenlandske løb Ecmo, Cemar, Fox Hill, Farligh Castle, Ahun, RSP Arco, ICC Tyskland, Teuchental osv osv.

Det vil ikke være muligt at DCC står for tilmelding til alle disse løb så det er nødt til at være den enkelte, eller hvis nogle stykker går sammen og vælger en tovholder, så er det fint at man hopper i DCC trøjen og kører over grænsen.

Den enkelte er selv ansvarlig for forsikring og start tilladelse. Forsikringer er meget vigtig at man sørger for personligt via egne forsikringer at være dækket ind. Det kan forekomme at de enkelte løb ikke er FIM relaterede.

Hvad angår de traditionelle løb, Farleigh og Ecmo er DCC stadig behjælpelig med diverse tilmeldinger og starttilladelser.

DCC bestyrelse observerer i 2022, hvad der sker omkring disse udenlandske løb hvor nu både Ahun, Fox Hill og RSP Arco i Trentino mfl kaldes Vets des Nations og så må vi drøfte til efteråret om hvilke løb vi skal prioritere, i forhold til planlægning af vores DCC løbskalender.

Til info:. Pt ved vi ikke om ECMO kommer i gang i 2022. Vi er i dialog med boardet, men intet er fast ang. Løb.

Vedr. ICC Tyskland, arrangør af cupèn Danny Obec, skriver at tilmelding foregår ved at man møder op på løbsdagen, og tilmelder sig. For at lette arbejdet både for klub og DMU, så gi et praj til Kurt fam.vad@hotmail.com, så laver vi samlet ansøgning om starttilladelser.

DCC

Henvendelser vedr. ovenstående : Per Sadolin/Kurt Vad.

Share the Post:

Andre Nyheder

DCC Update

Dansk Classic Cross (DCC), tager for alvor fat på sæson 2024, når 1-2 afd. af DM Classic løber af stablen

Read More