Afbrændingsforbud i Linkøping

Lad hellere Grillen blive hjemme!

DCC har modtaget nedenstående fra Arrangørerne i Linkøping

Totalt grill- och eldningsförbud i Östergötland från och med 25 juli

– Total ban on grilling and lighting fires in Östergötland

– Totales Grill und Feuerverbot in Östergötland von den 25 July

– Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä (25.7) lähtien koko Östergötland läänissä.

In other languages

På grund av den extrema torka och brandrisk som råder i Östergötlands län har Länsstyrelsen Östergötland beslutat att utöka nuvarande eldningsförbud från och med den 25 juli.

Eldningsförbud i hela Östergötlands län råder sedan tidigare. Nu är det även förbjudet att nyttja alla typer av grillar (kol/gasol/el), stormkök och liknande. Detta beslut gäller samtliga kommuner i Östergötlands län och omfattar alla platser, inklusive egen tomt. Förbudet gäller tills ny information kommer.

Respektera eldningsförbudet

Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor.

Share the Post:

Andre Nyheder

DCC Update

Dansk Classic Cross (DCC), tager for alvor fat på sæson 2024, når 1-2 afd. af DM Classic løber af stablen

Read More