Generalforsamling DCC 2018

kalender mand

HUSK Tilmelding til Spisning senest Søndag d. 4. november

Generalforsamling DCC 2018

Indkaldelse til generalforsamling, fredag den 9. november 2018, kl. 19.00.

Ordinær generalforsamling afholdes på Restaurant “Hos Anne Marie”, Messingvej 74, 8940 Randers SV.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og 2 stemmetællere.

3. Formandens beretning, som stilles til forsamlingens godkendelse.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab, som stilles til forsamlingens godkendelse.

5. Behandling af indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest lørdag den 3. november 2018, på mail-adressen: p.ogt@undermaatten.dk eller pr. brev til: Peter Vestergaard, Neessundvej 247, 7970 Redsted.

6. Foreningens fremtid.

7. Administrative, sportslige og tekniske emner. Under dette punkt kan emner behandles, men bindende afgørelser kan ikke træffes. Alle indlæg går videre til DCC’s bestyrelse, eller DCC’s sportsudvalg.

Bestyrelse og sportsudvalg vurderer senere de fremførte indlæg, og bestyrelsens/sportsudvalgets stillingtagen medtages i bestyrelsesreferat/sportsudvalgsreferat.

Vejledende afstemninger kan gennemføres.

Emner til behandling må gerne indsendes til DCC’s formand.

Punktet opdeles i:

7a. Administrative emner. F. eks. tidspunkt, og sted, for næste års generalforsamling. Medlemsnumre = startnumre.

7b. Licens. Alle emner vedr. licens.

7c. Sportslige emner: Aldersklasser, maskinklasser. Stævne-afvikling. Holdudtagelse.

7d. Tekniske emner: F. eks. baghjuls-affjedring. Startnumre.

8. Fastsættelse af næste års kontingent.

9. Valg af næstformand. Vælges for 2 år. Per Sadolin Pedersen er på valg. Villig til genvalg.

10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Vælges for 2 år. Aage Nickelsen er på valg. Modtager ikke genvalg.

11. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Vælges for 2 år. Søren Østergaard er på valg. Villig til genvalg.

12. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. Vælges for 2 år. Henning Andersen er på valg. Modtager ikke genvalg.

13. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. Vælges for 1 år. Martin Pedersen er på valg. Villig til genvalg.

14. Valg af 2 revisorer. Vælges for 1 år

Olav Birkemose er på valg. Villig til genvalg.

Ebbe Jørgensen er på valg. Villig til genvalg.

14. Valg af 1 revisorsuppleant. Vælges for 1 år. Nels Juel Rasmussen er på valg. Villig til genvalg.

15. Eventuelt.

Alle DCC-medlemmer indbydes til spisning kl. 18.00 + kaffe med brød under generalforsamlingens punkt eventuelt.

DCC betaler maden, og medlemmerne betaler selv drikkevarerne.

Eventuelle medfølgende ikke DCC-medlemmer, som ønsker at spise med, skal tilmeldes, og skal selv betale både mad og drikkevarer.

Af hensyn til restauranten skal de personer, som ønsker at deltage i spisningen, meddele dette til Poul Erik Sørensen, senest søndag den 4. november kl. 19.00, tlf. 86 43 00 32, eller e-mail: epesoe@post11.tele.dk

DCC-medlemmer, som ikke deltager i spisningen, skal ikke melde sig til deltagelse i generalforsamlingen.

DCC’s bestyrelse.

Share the Post:

Andre Nyheder

DCC Update

Dansk Classic Cross (DCC), tager for alvor fat på sæson 2024, når 1-2 afd. af DM Classic løber af stablen

Read More